Kodėl verta tapti savanoriu?

Savanoriais gali tapti visi, norintys prisidėti prie asociacijos veiklos. Savanoriai yra atleisti nuo įstojimo bei metinio mokesčių, tačiau jie neturi balsavimo teisės aptariant asociacijos veiklą. Norint įstoti į Vaiko Širdies Asociacijos savanorius, tereikia užpildyti įstojimo į savanorius prašymą (jį galite atsisiųsti čia), bei atsiųsti jį adresu Minijos g. 1, Kartena, Kretingos raj., LT-97340. Asociacijos savanoriai teikia pasiūlymus tolimesnei asociacijos veiklai ir padeda ją įgyvendinti.


Kaip tapti Vaiko Širdies Asociacijos savanoriu?

Savanoriais gali tapti visi, norintys prisidėti prie asociacijos veiklos. Savanoriai yra atleisti nuo įstojimo bei metinio mokesčių, tačiau jie neturi balsavimo teisės aptariant asociacijos klausimus. Norint įstoti į Vaiko Širdies Asociacijos savanorius, tereikia užpildyti įstojimo į savanorius prašymą, bei atsiųsti jį adresu Minijos g. 1, Kartena, Kretingos raj., LT-97340.


Savanoriavimo nauda jaunimui

Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir (ar) 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, o taip pat ir jaunesni, kaip 18 metų fiziniai asmenys, pritariantys krikščioniškai pasaulėžiūrai, pripažįstantys Vaiko širdies asociacijos įstatus. Jaunesni, kaip 18 metų asmenys, Asociacijoje gali įgyti teises ir pareigas LR CK nustatyta tvarka. Už jaunesnius, kaip 14 metų asmenis, prašymus tapti Asociacijos nariais pateikia jų tėvai ar globėjai. Savanoriaudami įgysite realios darbo komandoje patirties, tegiamų emocijų ir gausi rekomendacijas būsimiems darbdaviams.