VISUOTINIS VŠA NARIŲ SUSIRINKIMAS 2017 M.

2016.04.09d. VŠA būstinėje Kartenoje vyko visuotinis pakartotinis VŠA narių susirinkimas, kuriame numatyti tolimesni VŠA veiklos tikslai, pasiskirstyta 2017m. darbais, pristatyta 2016m. vyr. buhalterės L. Vinciūnienės finansinė ir VŠA veiklos ataskaita, patvirtinta naujo projekto ,,LAIMINK, DIEVE, VAIKO ŠIRDIES KELIONĘ” iniciatyvinė grupė. Neatvykę į susirinkimą VŠA nariai turi galimybę susipažinti su visuotinio pakartotinio susirinkimo Protokolu Nr. 2017-04- 09/01 VŠA būstinėje po VŠA finansinio audito/revizoriaus išvadų pateikimo 2017-04-29d., iš anksto suderinus laiką el.p.: vaikosirdis@gmail.com.

 

Dėkojame VŠA nariams, atvykusiems iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šilutės, Akmenės raj. Ir mažiesiems širdukams ,,atidariusiems" pripučiamo batuto pramogų sezoną būstinėje ir kantriai leidusiems suaugusiems susirinkimo dalyviams bendrauti bei planuoti VŠA darbus! Tikimės, kad numatyti VŠA tikslai bus produktyvūs, o VŠA nariai ir savanoriai aktyviau prisidės savo iniciatyvomis ir konkrečiu darbu!

Vaiko Širdies Asociacijos informacija