25

KOVAS
2018

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 2018 KOVO 25D.

VŠA būstinė Minijos1, Kartena Kretingos raj.
Renginio pradžia: 13:00 val.

Kviečiame į Visuotinį VŠA narių susirinkimą, kuris vyks š.m. kovo 25d. 13.00val. VŠA būstinėje Minijos1, Kartenoje Kretingos raj.

Darbotvarkės klausimai:

 

  1. 1. VŠA 2017m. finansinės ir veiklos ataskaitos.
  2. 2. Ilgalaikio ir trumpalaikio VŠA turto revizija, nusidėvėjusio VŠA turto nurašymas (tvirtinamas protokolu).
  3. 3. 2018m. Kretingos rajono savivaldybės patvirtintų ir iš dalies finansuojamų projektų ,,Vaikams, su vaikais, dėl vaikų" ir ,,Vaiko Širdies Diena 2018" planavimas, darbų pasiskirstymas.
  4. 4. 2018m. VŠA finansų, veiklos, projektų planavimas.
  5. 5. Kiti klausimai.

Pageidaujantys papildyti darbotvarkės klausimus, prašome pateikti juos el.paštu vaikosirdis@gmail.com iki š.m. kovo 23d. 
Kviečiame aktyviai visus VŠA narius dalyvauti metiniame visuotiniame susirinkime!