ŠIRDINGAI DĖKOJU!
"Labai širdingai dėkoju Vaiko Širdies Asociacijai už suteiktą piniginę paramą. Spalio 8 d. mano šeimą pasiekė nelaukta dovana. Vaiko Širdies Asociacija būtent mus skyrė  300 lt. piniginę paramą. Labai džiaugiuosi, kad tiek gerų žmonių supa mane. Labai džiaugiuosi, kad priklausau šiai didžiulei šeimai, kuri  visad užjaučia, paguodžia, ištiesia pagalbos ranką, kai yra sunku!"
 Romena Andriuškevičienė
 

Vaiko Širdies Asociacija kartu su Romena Andriuškevičiene nuoširdžiai dėkoja Vokietijos Lietuvių Bendruomenei esančiai Saarlando apylinkėje, už parodytą ypatingą dėmesį ir suteiktą paramą.