MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO ORGANIZAVIMO

2008m. sausio 17d. Nr.V-50

Vilnius

 

III. VAIKŲ SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO) GYDYMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

Sanatorinio gydymo indikacijos – ligos, išvardytos pagal Tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją (dešimtoji redakcija).

 

KEISTA:

2011 07 07 įsakymu Nr. V-668 (nuo 2011 07 16)

(Žin., 2011, Nr. 88-4213)

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir/arba ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė (dienomis)

Paslaugos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 8 procedūros, fizioterapija – 5 procedūros, 2 psichologo konsultacijos.

Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: funkciniai 6tyrimai – 1, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Paūmėjus gretutiniam susirgimui būtina užtikrinti reikiamo antrinio lygio specialisto konsultaciją.

 

Pastaba. Paslaugų arba tyrimų skaičius vienam ligoniui, nustatytas šiuose reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

Kraujotakos sistemos ligos

Mitralinio vožtuvo nesandarumas arba stenozė I 05

Esant ne didesniam kaip I laipsnio kraujotakos nepakankamumui

18

Hipotenzija I 95

Diagnozavus kardiologui

18

Somatoforminė autonominė disfunkcija (širdies neurozė) F 45.3

 

18

 

 

IV. VAIKŲ KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS

PIRMASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS (NEMEDIKAMENTINIO GYDYMO) ETAPAS

 

1. Kardiomiopatijos I 42–I 43.

2. Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5.

3. Ūmus reumatas I 00, I 02.

4. Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10.

5. Nereumatinės etiologijos endokarditai, perikarditai, miokarditai I 30; I 31; I 33; I 40; I 41.

6. Širdies ritmo sutrikimai po chirurginio ir stacionarinio gydymo (paroksizminė tachikardija, AV pilnutinė blokada) I 47; I 44.2; I 45.6.

Ūmiu visų šių ligų periodu (pirmą, antrą parą), jei nėra kontraindikacijų, pradedama reabilitacija arba taikomos pavienės nemedikamentinio gydymo priemonės.

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: reabilitacija – 10 procedūrų, nemedikamentinio gydymo priemonės – pagal indikacijas.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

 

ANTRASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

1. Reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 20 procedūrų, ergoterapija – 2 procedūros, masažas – 5 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 2 psichologo konsultacijos ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,7, biocheminis kraujo tyrimas – 0,7, EKG – 1, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kardiomiopatijos I 42; I 43

Esant II klasės kraujotakos nepakankamumui

 

 

 

22d.

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20–Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio iki 6 mėn.

Po širdies ir kraujagyslių operacijų (iki 2 mėn.). Po širdies persodinimo operacijų C 38.0; C 45.2; D 15.1; S 26; Z 95;

Z 94.1

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas didesnis kaip I laipsnio

2. Sveikatos grąžinamasis gydymas

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, ergoterpija – 2 procedūros, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 4 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimai, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: bendrasis tyrimas – 0,7, EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas, gydytojas reumatologas, gydytojas dietologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a).

Kardiomiopatijos I 42; I 43

Esant I klasės kraujotakos nepakankamumui; kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

 

18d.

Įgimtos ir įgytos širdies ydos Q 20 –Q 28; I 05–I 08.5

Po ir prieš chirurginį gydymą, jei kraujotakos nepakankamumas ne didesnis kaip I laipsnio, iki 6 mėn.

 

18d.

Širdies ritmo sutrikimai (paroksizminė tachikardija, priešlaikinio sujaudinimo sindromas) po chirurginio ir stacionarinio gydymo

I 47; I 45.6

Visiška AV blokada I 44.2

Po chirurginio arba medikamentinio gydymo

Po stimuliatoriaus implantavimo

18d.

Nereumatinės etiologijos ūmus perikarditas I 30; I 31

Ūmus ir poūmis endokarditas I 33

Ūmus miokarditas I 40

Miokarditas, sergant kt. ligomis I 41

 

18d.

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

Ir kai nėra galimybių skirti ambulatorinę reabilitaciją

18d.

Ūmus reumatas (be širdies pažeidimo ir su širdies pažeidimu, reumatinė chorėja) I 00–I 02

 

18d.

 

TREČIASIS MEDICININĖS REABILITACIJOS ETAPAS

 

Diagnozė

Biosocialinių funkcijų sutrikimo ir (arba) ligos sunkumo laipsnis

Reabilitacijos trukmė

(dienomis)

Ambulatorinė reabilitacija II

Paslaugos, teikiamos vienam ligoniui per 10 darbo dienų: kineziterapija – 10 procedūrų, masažas – 6 procedūros, fizioterapija – 6 procedūros, 1 psichologo konsultacija ir (arba) užsiėmimas, socialinio darbuotojo konsultacijos, esant indikacijų. Paslaugos, teikiamos pagal indikacijas: medikamentinis gydymas, ligonio ir jo artimųjų mokymas ir kt. paslaugos. Tyrimų mastas vienam ligoniui per 10 darbo dienų: EKG – 0,7, funkciniai tyrimai – 1, kiti tyrimai, esant indikacijų.

Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys konsultantai: gydytojas vaikų kardiologas ir kt.

Pastaba. Šiuose reikalavimuose nustatytas paslaugų arba tyrimų, skirtų vienam pacientui, skaičius gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas. Mažinant paslaugų arba tyrimų skaičių, tai būtina pagrįsti ir padaryti atitinkamus įrašus asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a).

Pirminė (esencialinė) hipertenzija I 10

 

16d.

Kardiomiopatijos I 42–I 43

 

16d.